Gegevensbescherming bij Pilz

Lees de verklaringen voor het gebruik van dit portal aandachtig door. Door het gebruik van de website accepteert u deze voorwaarden.

Gegevensbescherming bij Pilz
Persoonsgebonden gegevens, zoals namen, adressen en telefoonnummers, maar ook de e-mailadressen van personen zijn onderworpen aan speciale bescherming. Onze gegevensbeschermingsbewaker ziet erop toe dat de betreffende gegevensbeschermingswetgeving wordt gerespecteerd.

Persoonsgebonden gegevens
Wij verwerken uw persoonsgebonden gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Alleen wanneer u zelf persoonsgebonden gegevens via ons portaal doorgeeft, worden deze ook door ons opgeslagen en verwerkt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u zich voor ons portaal of onze nieuwsbrief aanmeldt.

De gegevensoverdracht via het Internet is in het algemeen niet veilig. Daarom versleutelen wij uw vertrouwelijke gegevens in overeenstemming met de technische standaarden (SSL). Het gebruik van deze technieken voor gegevensoverdracht vindt plaats op eigen risico van de gebruiker.

Uw gegevens gebruiken wij om uw aanvraag te verwerken en de gewenste informatie voor u toegankelijk te maken. Verder kunnen we de persoonsgebonden gegevens die u invult, gebruiken om u meer informatie en aanbiedingen toe te sturen. U kunt dit verdere gebruik van uw gegevens te allen tijde stopzetten.

Wij zullen de persoonsgebonden gegevens die u invult noch aan derden verkopen noch op een andere manier op de markt brengen.

U heeft te allen tijde recht op informatie en, onder bepaalde voorwaarden, recht op correctie, blokkeren of wissen van uw persoonsgebonden gegevens.

Wij zullen persoonsgebonden gegevens van kinderen nooit opzettelijk opslaan, verwerken of onrechtmatig doorgeven aan derden.

Webanalyse
Op deze website worden voor statistische doeleinden met technologieën als Google Analytics geselecteerde gegevens verzameld en opgeslagen. Deze gegevens hebben echter geen betrekking op personen. IP-adressen en domeinnamen worden vóór opslag afgekort. Daardoor kunnen deze niet worden teruggevoerd op individuele personen.

De gegevens maken het mogelijk onder een pseudoniem gebruiksprofielen te creëren. Hiervoor worden cookies gebruikt die het mogelijk maken de internetbrowser te herkennen. De verkregen gegevens worden door ons niet gebruikt om de identiteit van de bezoekers van deze website te achterhalen. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om inzicht te krijgen in de vraag of onze websites aantrekkelijk zijn en daarin verbetering te brengen.

Tot de verzamelde gegevens behoren bijvoorbeeld de gebruikte browser, het gebruikte besturingssysteem, van welke website een persoon komt, gemiddelde verblijftijd en de opgeroepen pagina’s.

U kunt met ingang van elke datum in de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens.

Cookies
Als u onze website bezoekt, wordt er informatie in de vorm van een cookie op uw computer opgeslagen. Daarmee willen we bereiken dat het bezoeken van ons portal voor u zo soepel mogelijk verloopt. Zo bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om trefwoorden op te slaan, zodat u deze bij uw volgende bezoeken niet opnieuw hoeft in te voeren. Bovendien kunnen we dankzij cookies onze websites aan uw speciale eisen aanpassen.

Als u wilt voorkomen dat wij uw computer herkennen als u onze websites bezoekt, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat hij cookies wist, niet accepteert of u waarschuwt voordat er een cookie geplaatst wordt en/of dat cookies na het sluiten weer worden gewist.

Links naar andere websites
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de garantie van de gegevensbescherming en voor de inhoud van andere websites die u via de links op ons portal kunt bereiken.

Gegevensveiligheid
Pilz treft voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van alle gegevens te garanderen. Deze worden beschermd tegen onrechtmatige toegang, verlies en manipulatie.