Over ons

Pilz focust op natte infrastructuur in Nederland

Het is mooi om te zien dat steeds meer overheden centraal en decentraal Pilz kunnen vinden en door Pilz ontzorgd worden. Het is ook best lastig om vanuit bestuurlijke posities of beheerposities diepgaande kennis te hebben van machineveiligheid en security normeringen met betrekking tot natte kunstwerken.

Circa 15 jaar geleden werden sluizen en bruggen volwaardig beschouwd als machine in Nederland, waardoor de Machinerichtlijn van kracht werd. Het spreekt voor zich dat juist de overheden deze wet dienen te volgen. Natuurlijk kon men niet direct alle objecten aan de eisen laten voldoen en het sprak voor zich dat men dit zou repareren in nieuwe objecten en bij renovaties.

Maar ja hoe doe je dat, waar haal je de kennis vandaan. Hoe moet je dit uitvragen en als je het geleverd krijgt, hoe kun je het afnemen. Met trots kijken wij terug op samenwerkingen met vele overheidspartijen en partners om Nederland stukje bij stukje veiliger en leefbaarder te maken.

Inmiddels hebben we een business unit die gespecialiseerd is in bruggen , sluizen en andere zogenoemde natte infra, waarbij wij onszelf met onze hands-on-mentaliteit en diepgaande specialistische kennis onderscheiden in de markt. Opdrachtgevers kunnen op ons bouwen, omdat de kennis van machineveiligheid in alle gelederen in het bedrijf aanwezig is. Wij weten waarover we spreken en dat creëert rust en vertrouwen voor onze opdrachtgevers.

Wij zorgen dat objecten niet alleen aan de relevante wet- en regelgeving (Machinerichtlijn) voldoen, maar dragen ook zorg voor een optimale bediening, al dan niet op afstand. Wij werken soms als hoofdaannemer voor verschillende overheden en waterschappen of als onderaannemer voor verschillende marktpartijen. Onze business unit staat voor het duurzaam en veilig maken van alle natte kunstwerken en het verbeteren van onze gezamenlijke leefomgeving. We helpen onze opdrachtgevers in de transitie naar een veilige toekomst startend in het hier en nu.


Peter Eland, CEO Pilz Nederland

Pilz wereldwijd

Pilz is een toonaangevend, innovatief bedrijf in de automatiseringstechniek.

Als expert op het gebied van de veiligheid van mens, machine en omgeving biedt Pilz wereldwijd klantgerichte oplossingen voor alle industriële branches.
Hiertoe behoren innovatieve producten en een uitgebreid dienstenpakket op het gebied van sensoren, besturingstechniek en aandrijftechniek.

Pilz is een onderneming die al meer dan 60 jaar door dezelfde familie wordt geleid. Iedere generatie opnieuw streeft de familie Pilz er samen met alle medewerkers naar klanten bij alle oplossingen meerwaarde te bieden.

Meer weten? Bezoek onze algemene website.