PROJECTEN

Botlekbrug

De nieuwe Botlekbrug is een, in aanbouw zijnde, elektrische aangedreven dubbele hefbrug. De brug ligt in de A15, tussen de Maasvlakte en het Vaanplein, over de Nieuwe Maas. De bediening vindt plaats vanuit de
centrale bediening in Rhoon. De opdrachtgever is het consortium A-lanes A15. Bij de bouw van de nieuwe Botlekbrug zijn meerdere partijen betrokken die met machineveiligheid te maken hebben en die als totaliteit
voor de CE-markering dienen te zorgen. Iedere partij is verantwoordelijk voor hun eigen deel. Om een zo soepel mogelijk verloop van de CE-markering te verkrijgen dienen de diverse partijen zoveel mogelijk volgens hetzelfde systeem te werken. Pilz heeft een Safety Management Plan geschreven waarin het hele traject van de CE-markering weergegeven wordt.

Uitgevoerde werkzaamheden

Het doel van deze rapportage is een handleiding op te stellen, waarmee A-Lanes A15 alle benodigde stappen kan nemen om aan te tonen dat de brug veilig is en voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Een belangrijk onderdeel hierbij is de documentatie. Belangrijke documenten zijn o.a.: Risicobeoordeling (RI&E), Essentiële eisen Machinerichtlijn, Technisch Dossier, gebruikershandleiding, verificatie- en validatie-documenten besturingstechnische veiligheid, zowel van de hardware als de software (bijv. testdocumenten). Het proactieve deel van het Safety Management Plan bestaat uit het eisenpakket waaraan de CE-markering en de documentatie van alle partijen moet voldoen. Het reactieve deel van het Safety Management Plan bestaat uit het controleren van alle documentatie met alle aanwezig partijen om gezamenlijk te komen tot een complete CE-markering.