PROJECTEN

Diverse grote projecten in consortium IMPAKT IB

IMPAKT Ingenieursbureau (IMPAKT IB) is een samenwerkingsverband tussen Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz op het gebied van Industriële Automatisering en Cyber Security in de civiele infrastructuur.

Opmaat naar IMPAKT IB

Witteveen+Bos, RoyalHaskoningDHV en Pilz werkten de afgelopen jaren in opdracht van Rijkswaterstaat samen aan het programma IMPAKT; het IMpuls-Programma Aanpak Kritieke Technische infrastructuur. De samenwerkingspartners hebben de veiligheid en beveiliging van bijna alle complexe Nederlandse kunstwerken (onder andere beweegbare bruggen, sluizen en keringen) gecontroleerd en verbeterd.

IMPAKT Ingenieursbureau

Vanuit deze succesvolle samenwerking hebben de drie partijen besloten om hun ervaring, capaciteit en expertise te bundelen in een nieuw samenwerkingsverband: IMPAKT Ingenieursbureau (IB). De adviesbureaus Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz Nederland ondertekenden op 6 juni 2018 hiervoor een onderlinge overeenkomst. Hierdoor kunnen opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen gebruik blijven maken van de gecombineerde hoogwaardige kennis en gezamenlijke ervaring met industriële automatisering van bruggen, sluizen, tunnels en verkeerscentrales in Nederland.

Meer infomatie: www.impakt-ib.nl