PROJECTEN

Groot onderhoud aan de Leiderdorpsebrug

Pilz is betrokken geweest bij het groot onderhoud aan de Leiderdorpsebrug. Hierbij is de volledige besturing en elektrotechnische installatie van de brug vervangen.

Volledig vervangen besturing en elektrotechnische installatie

Pilz heeft, gezamelijk met KSM en EPC, aan het project Leiderdorpsebrug gewerkt. Het betrof een groot onderhoud aan de brug. Hierbij is de volledige besturing en de elektrotechnische installatie van de brug vervangen. Dit brugobject is in beheer bij de Provincie Zuid Holland (PZH).

Uitgevoerde werkzaamheden

Het traject is gestart met het opstellen van een risico analyse volgens de norm 12100. Deze risico analyse is gedurende het project up to date gehouden. Hierin is tevens een directe relatie opgenomen naar de toe te passen besturingstechnsche maatregelen die tot veiligheidsfuncties leiden.
De volledige elektrotechnische hardware engineering is uitgewerkt in een tekenpakket. Voedings-, kabel- en warmteberekeningen zijn uitgevoerd. En Pilz heeft een RAMS analyse gedaan. De normen en richtlijnen die van toepassing zijn op de E-installatie en de besturing van deze brug zijn toegepast.

Vervolgens zijn alle documenten opgesteld die benodigd zijn volgens functional safety (62061):
o Veiligheidsfunctie bepalen.
o Faalkansberekeningen uitvoeren
o Eisen aan de veiligheidsketens beschrijven en vastleggen.
o Vastlegen hoe de veiligheidsfuncties in de hardware geimplementeerd dienen te worden.

Andere werkzaamheden die door Pilz zijn uitgevoerd:
– Opstellen van testprotocolllen en testen ten behoeve van FAT en SAT.
– De software configureren (toelevering PZH en ontwikkelt door Pilz).
– Levering van Pilz materialen.
– Uitvoeren van FAT, inbedrijfname en SAT testen.
– Opstellen van bedien- en onderhoudshandleidingen.
– Opstellen van een essentiele eisenlijst
– CE begeleiding voor de hoofdaannemer KSM gedurende het proces.
– Inhoudelijk bijwonen van enkele bouwvergaderingen met de opdrachtgever en de controlerende partij.

Bijzonderheden

Tijdens het project zijn alle templates voor documenten en macro’s voor tekeningen toegepast. De intern beschikbare kennis op het gebied van veiligheid, hardware en software leverde als resultaat een CE waardige brug op. Een belangrijk voordeel is dat hiermee een duidelijke efficientieslag is gerealiseerd.

Resultaat

De Leiderdorpsebrug voldoet aan de laatste stand der techniek. Pilz is trots op de door haar personeel ingezetten kennis dat resulteerde in dit behaalde eindresultaat.