PROJECTEN

Grote Sluis en Julianabrug Vianen

Aan de Grote Sluis en de Julianabrug in Vianen voerde Pilz groot onderhoud uit. Het sluiscomplex bestaat uit de deuren aan de noordkant bij De Hoge Brug en de deuren die 200 meter zuidelijker zijn gelegen aan de kant van de Julianabrug. Voor beide kunstwerken was groot onderhoud noodzakelijk.

Uitgevoerde werkzaamheden

Aan de Grote sluis zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn aandrijvingen, lagers en hydraulieksets vervangen. Daarnaast zijn de sluisdeuren opnieuw gecoat, gereviseerd en  opnieuw afgesteld.

Na de werkzaamheden aan de sluis heeft Pilz ook restauratiewerkzaamheden verricht aan de Julianabrug. De besturing aan de afsluitbomen en de elektrische schema’s kregen hierbij een beurt. Veel elektra werd voorzien van nieuwe hard- en software.

Bijzonderheden

Voor de werkzaamheden zijn de sluisdeuren compleet uit de sluis getakeld. Bij de werkzaamheden aan de Julianabrug is zelfs de complete van de plaats geweest.

Resultaat

De sluis en de aangrenzende brug voldoen door deze werkzaamheden weer aan de geldende wet- en regelgeving.