PROJECTEN

Implementeren van verlengde noodstop in drie stuwcomplexen

Bij werkzaamheden aan de stuwcomplexen van Sambeek, Grave en Lith in de Maas resulteerde de inzet van Pilz in de impementatie van een verlengde noodstop.

Drie stuwcomplexen in de Maas

Drie stuwcomplexen in de Maas bij Lith, Grave en Sambeek zijn door Rijkswaterstaat gerenoveerd en delen zijn vervangen. Pizl heeft hiervoor opdracht gekregen een verlengde noodstop te implementeren. Aangezien Lith de meest comlexe variant betrof wordt deze hieronder specifiek beschreven.

Stuw Lith

Stuw Lith is een stuw gelegen in de Maas. De stuw bestaat uit drie openingen. Aan iedere zijde van de opening zit een aandrijving. De drie openingen zijn geplaatst tussen vier pijlers (Figuur 1).


Figuur 1 | Stuw Lith schematische weergave

Onder verantwoordelijkheid van Vialis is tijdens dit project de stuw voorzien van een verlengd noodstopsysteem. Het verlengde noodstopsysteem geeft de bedienaar op de centrale bedienplek de mogelijkheid om de diverse aandrijvingen van de stuwinstallatie uit te schakelen in geval van een optredend gevaar.

Verder is het lokale noodstopsysteem aangepast. In de startsituatie was iedere opening voorzien van een eigen noodstopsysteem en uitgevoerd met noodstoppen welke geplaatst zijn bij de diverse aandrijvingen. Met de implementatie van een verlengd noodstopsysteem moet ook een koppeling gerealiseerd worden tussen de verschillende noodstop systemen van de verschillende openingen.

Uitgevoerde werkzaamheden

• Een nulmeting op locatie.
• Opstellen van een SAT testplan om de noodstopfunctionaliteit op locatie aan te tonen;
• Een Functional Design Specification (FDS).
• Een I/O lijst van de verschillende veiligheid PLC’s;
• Programmering van de PLC software;
• Documentatie aanleveren met betrekking tot de betrouwbaarheid van het PLC-systeem en de I/O kaarten.
• Testen van het de centrale noodstop op locatie.
• De juiste werking van de centrale noodstop op locatie aan de opdrachtgever aantonen.
• Opleveren van het ingevulde testprotocol aan de opdrachtgever.

Bijzonderheden

Het uitvoeren van werkzaamheden aan stuwcomplexen is een complexe bezigheid. Een van de uitdagingen was het maken van een koppeling tussen de verschillende openingen door deze door middel van een  glasvezelkabel onderling te verbinden. Vermoedelijk kunnen meerdere objecten van Rijkswaterstaat met een zelfde installatie uitgerust worden.

Resultaat

Rijkswaterstaat is tevreden over de uitgevoerde werkzaamheden aan stuwen en het testen en implementeren van de gewenste functionele aanpassingen.