PROJECTEN

Provincie Overijssel

Het landschap van de provincie Overijssel bevat een aantal bedienbare kunstwerken, zoals bruggen en sluizen. De provincie Overijssel heeft Pilz als betrouwbare partner in de arm genomen en gevraagd wat er nodig is om CE-markering te verkrijgen op haar beweegbare kunstwerken en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat deze beheersbaar worden. Op basis van een inventarisatie van de kunstwerken en een plan van aanpak kon de provincie Overijssel beheersmaatregelen treffen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Na de inventarisatie diende een vraagspecificatie opgesteld te worden door  Pilz, zodat de provincie met de juiste vragen de markt op kon om het areaal naar een hoger niveau te brengen. De inventarisatie omvatte in totaal 31 objecten, 23 bruggen (waarvan vier automatisch bediende bruggen) en 8 sluizen. De requirements voor de automatisch bedienbare bruggen werden in een apart document behandeld. Deze dienden als uitgangspunt voor de concept-oplossing. Het concept beschreef oplossingen voor de verschillende objecten om deze te laten voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Tot slot heeft Pilz een componentenvoorstel gedaan en werden de gekozen  componenten aan de hand van de getoetste veiligheidsketens gevalideerd.