Voorwaarden

Aanmelden
U kunt zich online inschrijven voor onze trainingen via https://bruggenensluizen.pilz.nl

Omdat het aantal deelnemers begrensd is zullen alle inschrijvingen in volgorde van ontvangst worden behandeld. Wij verzoeken u uw inschrijving uiterlijk 14 dagen voor de aanvangsdatum van de training te versturen. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving en een routebeschrijving. Uw inschrijving is tevens uw bevestiging dat u akkoord gaat met onze voorwaarden.
Tot 10 dagen voor aanvang van uw training is het voor u mogelijk om schriftelijk af te zeggen zonder dat hier voor u kosten aan verbonden zijn. Na deze termijn zullen 80% van de trainingskosten in rekening worden gebracht als u ons op de hoogte brengt. Bij absentie zonder bericht wordt 100% in rekening gebracht. Indien men vervangen wordt, kan de vervanger op de trainingsdag bekend worden gemaakt.

Overmacht
Pilz Nederland behoudt zich het recht voor trainingen, cursussen, workshops, seminars e.d. bij uitval van een docent of op grond van onvoldoende inschrijvingen te annuleren, naar een later geplande datum te verschuiven of een passend alternatief te bieden. Eventueel hieruit voortvloeiende schade kan niet op Pilz worden verhaald.
Pilz Nederland kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor onverhoopte fouten in technische informatie die in de diverse opleidingsvormen schriftelijk of mondeling overgedragen wordt. Schade of gevolgschade als gevolg hiervan zal dan ook niet worden geaccepteerd.

Verplichtingen van Pilz Nederland
Door uw aanmelding en deelname verplicht Pilz Nederland zich u op een zo goed mogelijke wijze te doceren en alle informatie te verschaffen die nodig is voor eventuele voorbereidingen.
U zult na afloop van de opleiding een certificaat ontvangen. De training is inclusief lunch.

Prijs en kortingsstructuur *
De prijzen van de trainingen gelden per persoon met uitzondering van alle trainingen op locatie.
Deze prijzen zijn per training. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Groepstarief: Indien u met meer dan twee medewerkers uit één bedrijf komt ontvangt u korting op de prijs van open cursussen bij Pilz Nederland.

• 3 deelnemers – 10%
• 4 deelnemers – 15%
• 5 deelnemers – 20%
• 6 deelnemers – 25%

Prijzen voor specifieke cursussen worden voor u op maat berekend.
* Niet geldig voor CMSE.

Factuur
De factuur wordt u automatisch toegezonden vooraf aan het volgen van de training.
De betalingstermijn is 14 dagen netto.

Leveringsvoorwaarden
Pilz levert volgens de FHI leveringsvoorwaarden 2014. Klik hier om ze te downloaden en te bekijken.

Verzetten van trainingen
Wanneer de cursist besluit om de datum van de bevestigde training binnen 10 dagen voor de trainingsdatum te wijzigen, worden er € 125,- administratiekosten gerekend.