Rijkswaterstaat selecteert IMPAKT IB voor toekomstbestendig maken infrastructuur Maasroute

Onlangs heeft IMPAKT Ingenieursbureau, een samenwerkingsverband tussen Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz, het contract gegund gekregen van Rijkswaterstaat voor ingenieursdiensten ten behoeve van de vervanging en renovatie van de bediening en besturing van alle beweegbare objecten in de Maasroute.

Om een toekomstbestendige infrastructuur te garanderen gaat Rijkswaterstaat een groot aantal kunstwerken renoveren en vervangen. Dat werk valt onder het omvangrijke renovatie- en vervangingsprogramma (V&R). Voor het deelproject ‘Vervanging en renovatie bediening en besturing Maasobjecten (ID MB2.0)’ levert IMPAKT IB nu een belangrijke bijdrage. Gegund is in eerste instantie de planuitwerkingsfase waarin gezamenlijk met Rijkswaterstaat de projectscope wordt bepaald en een globaal referentie ontwerp wordt opgeleverd. Naar verwachting zal IMPAKT IB voor dit deelproject vervolgens ook de contractvoorbereiding realiseren en de aanbesteding van het contract voor de uitvoering begeleiden.

Het hoofddoel van het deelproject ID MB2.0 is het garanderen van de werking en prestaties van objecten in de Maasroute, één van de belangrijkste scheepvaartverbindingen binnen Europa. Op de Maasroute bevinden zich sluizen, stuwen, gemalen, diverse andere waterreguleringswerken en vaste en beweegbare bruggen. De meeste installaties in deze objecten en de bediening daarvan naderen het einde van hun levensduur. Dit project gaat een vernieuwings- en moderniseringsslag op de bediening en besturing van deze objecten uitvoeren. Het project omvat maar liefst 18 complexen, 10 bediengebouwen en 57 beweegbare ‘natte’ objecten.

Digitaal samenwerken in een faseringscontract
Het ID MB2.0 project is om meerdere redenen interessant. De gegunde planuitwerkingsfase is opgeknipt in twee fasen. In de eerste fase bepalen we gezamenlijk met Rijkswaterstaat de projectscope en maken een concrete en heldere planning. Na een beslismoment start vervolgens de tweede fase voor de daadwerkelijke uitvoering van de planuitwerkingsfase voor de 18 complexen. Dit levert een doelgerichte en tegelijk flexibele procesgang op. Daarnaast bouwen we een gemeenschappelijk, digitaal samenwerkingsplatform. Dit platform zorgt ervoor dat alle informatie navolgbaar aan de objecten wordt gekoppeld en borgt daarmee de integraliteit van de producten en processen van zowel IMPAKT IB als Rijkswaterstaat.

Over IMPAKT IB
IMPAKT IB is een samenwerkingsverband tussen Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz op het gebied van industriële automatisering, machineveiligheid en cybersecurity in de civiele infrastructuur. Deze samenwerking is ontstaan vanuit het IMpuls-Programma Aanpak Kritieke Technische infrastructuur. Van 2014-2019 hebben we in opdracht van Rijkswaterstaat de veiligheid en beveiliging van meer dan 450 bruggen, sluizen, waterkeringen, tunnels en overige objecten gecontroleerd en verbeterd. Door dit samenwerkingsverband kunnen opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen bij Vervanging en Renovatie (V&R) opgaves gebruik blijven maken van de unieke gecombineerde hoogwaardige kennis en ervaring in de infrastructuur.

www.impakt-ib.nl